Laahkoen bïjre – Om släkten

Samiska släkter är ofta stora, och det är viktigt att veta vem som är vem. Barn lär sig ofta sången “Manne aahkan aahkove” för att öva på just släktsnamn, och här kommer några av alla de släktstermer som kan vara bra att kunna, men också de personliga pronomen.

Om ni lyssnar på denna text kan ni även höra hur orden för laahkoe låter.

Personliga pronomen

 • Manne – jag
 • Datne – du
 • Satne – hen → Dïhte är vanligare söderut
 • Månnoeh – Vi två
 • Dåtnoeh – Ni två
 • Såtnoeh – De två → Dah guaktah är vanligare söderut
 • Mijjieh – Vi
 • Dijjieh – Ni
 • Sijjieh – De → Dah är vanligare söderut

Här kommer några släktstermer

 • Tjidtjie – Mamma
 • Aehtjie – Pappa
 • Vïelle – Bror → Stoerre-vïelle – storebror
 • Åabpa – Syster → Onne-åabpa – lillasyster
 • Åerpene – syskon
 • Geelle – make
 • Gåmma – hustru
 • Aahka – mormor/farmor
  • Tjïdtjh-aahka – mormor
  • Aehtj-aahka – farmor
 • Aajja – morfar/farfar
  • Aehtj-aajja – farfar
  • Tjïdtjh-aajja – morfar
 • Tjietsie – pappas yngre bror
 • Jiekie – pappas äldre bror
 • Seasa – faster
 • Muahra – mammas yngre syster
 • Gåeskie – mammas äldre syster
 • Jyöne – morbror
 • Jijmie – farbror eller morbrors fru
 • Maake – faster eller mosters man
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s