Samiska frågeord och riktningar

Här kommer några samiska frågeord och riktningar på sydsamiska, som kan vara bra att kunna när man ska prata samiska. Ju fler frågeord man kan, desto roliga blir det att tala samiska!

 • Gubpede – Varifrån
 • Gåabph – Vart
 • Gusnie – Var
 • Man gellie – Hur mycket
 • Man jeenje – Hur många
 • Gåessie – När
 • Gogkoe – Vilken väg
 • Magkeres – Vad för slags
 • Gïe – Vem (Vem är du?)
 • Gïem – Vem (Vem såg du?)
 • Mij – Vad
 • Mannasinie – Varför
 • Gosse – Vars
 • Gïen – Vems
 • Guktie – Hur
 • Man båeries – Hur gammal
 • Gåabpa – Vilken av två (Vilken hand?)
 • Gåabpam – Vilken av två (Vilken av säckarna ska jag ta?)

När det kommer till riktningar finns det fler ord att lära sig, de kommer här:

 • Åarjel – söder → åarjede (söder ifrån)
 • Noerhte – norr → noerhtede (norr ifrån)
 • Jillie – Väster → jillede (väster ifrån)
 • Luvlie – Öster → lulhtie (öster ifrån)
 • Gåarroeh – Vänster
 • Åelkies – Höger
 • Bååstede – Tillbaka
 • Åvtese – Framåt
 • Männgese – Bakåt
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s