Samiska pronomen

Jag har en grupp med 6-9-åringar som läser samiska, och de ville hjälpa er med pronomen.

I den här filmen ser ni dem använda “manne”, “datne”, “dïhte”, “månnoeh” och “mijjieh”. För er som är intresserade av verb, så kommer en väldigt förenklad ändelse-lista här:

Verbet blïjhpieblobpestidh betyder ingenting, men det är ett sätt för er att lära er ändelserna. Det fetmarkerade slutet visar hur man säger något med det pronomen som står först i meningen.

  • Manne blïjhpieblobpsteb
  • Datne blïjhpieblobpesth
  • Dïhte blïjhpieblobpeste
  • Månnoeh blïjhpieblobpestien
  • Mijjieh blïjhpieblobpestibie
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s