Kuvsjen bïjre – Om kursen

Nov gujhth guarkab är en sydsamisk kurs för vuxna nybörjare, där fokus ligger på att ganska snabbt börja prata sydsamiska. Många kurser för vuxna fokuserar på grammatik, men tanken med denna kurs är att utifrån deltagarnas egna erfarenheter och önskemål inspirera varandra till att ta tillbaka vårt hjärtespråk.

Kursen kombinerar Ùlpan-tekniker utvecklade i Israel och Skottland med traditionella och beprövade didaktiska modeller, och efter 12 lektioner skall varje deltagare kunna hålla ett enkelt samtal med andra samisktalande om vardagliga ämnen. Istället för att se på samiska som ett svårt språk behandlar vi sydsamiskan som vilket annat modernt språk som helst, och det i sin tur gör att vårt språk blir levande och relevant för oss i vår vardag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s