Låhkoeh – Lektionsmaterial

Här kommer vi att samla texter, inspelningar och uppgifter från varje lektion. Material kommer att publiceras under v. 46.

Voestes låhkoe (v. 43)

Mubpien låhkoe (v. 45)

Golmeden låhkoe (v. 47)

Njealjeden låhkoe (v. 49)

Vïjhteden låhkoe (v. 2)

Govhteden låhkoe (v. 6)

Tjïjhtjeden låhkoe (v. 9)

  • Laga mat

Gaektseden låhkoe (v. 14)

  • Om kroppen

 

Advertisements